കേരളവും മലയാളിയുടെ ചരിത്ര ജീവിതവും - എപ്പിസോഡ് 12 Listen now (19 min) | അരികുവൽകരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഉൾക്കൊള്ളൽ ചരിത്രം (Inclusive History)
1
അറബ് വസന്തം: ഈജിപ്ഷ്യൻ വിപ്ലവം-2011 നാൾവഴികൾListen now | അറബ് വസന്തത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിപ്ലവം നടക്കുന്നത് ഈജിപ്ത്തിലാണ്. മുപ്പത് വർഷത്തോളം രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന ഹുസ്നി മുബാറക്കിന്…
1
കടൽ വഴിയിലെ 'ഷോർട്ട്കട്ട്': സൂയസ് കനാൽ Listen now (10 min) | 2021 മാർച്ച് 23. ആഗോള വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രധാന തലക്കെട്ടുകളിൽ ഒരു ചരക്കു കപ്പൽ ഇടം പിടിയ്ക്കുന്നു. പിന്നീട്…
ശബ്‌ദത്തിന്റെ മാസ്മരിക ലോകം തീർത്ത റെഡിയോ.Listen now (8 min) | ഇന്ന് ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ കാറിലും വീട്ടിലുമൊക്കെ റേഡിയോകൾ സാധാരണ ഒരു സാങ്കേതികവിദ്യയാണ്. വാസ്‌തവത്തിൽ, ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് തന്റെ…
2
കേരളവും മലയാളിയുടെ ചരിത്ര ജീവിതവും - എപ്പിസോഡ് 11 Listen now (17 min) | അരികുവൽകരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഉൾക്കൊള്ളൽ ചരിത്രം (Inclusive History)
1
സോഷ്യൽ മീഡിയ താഴെയിറക്കിയ ഏകാധിപതികൾListen now (9 min) | അറേബ്യൻ വസന്തത്തിന് തുടക്കമായ മുല്ലപ്പൂ വിപ്ലവത്തിന്റെ കഥ
1
1
കോവിലൻമാരും അമ്പഴത്തുങ്കൽ കർത്താക്കന്മാരുംListen now (15 min) | വെമ്പലനാട് ചരിത്രം - എപ്പിസോഡ് 14
കണ്ണിന് കണ്ണ്, പല്ലിന് പല്ല്: ഹമ്മുറാബിയുടെ നിയമാവലിListen now (11 min) | An eye for an eye and a tooth for a tooth; കണ്ണിന് കണ്ണ്, പല്ലിന് പല്ല്. സിനിമാ പഞ്ച് ഡയലോഗുകളിലും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ ചില…
ചരിത്രം അച്ചടിച്ച ഗുട്ടൻബെർഗ് Listen now (10 min) | മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ പുസ്തകങ്ങൾ ചെലവേറിയതും അപൂർവവുമായിരുന്നു. ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ ഓരോ പകർപ്പും സാധാരണയായി കൈകൊണ്ട് എഴുതണം, പേജ് തോറും…
1
കേരളവും മലയാളിയുടെ ചരിത്ര ജീവിതവും - എപ്പിസോഡ് 10 Listen now | അരികുവൽകരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഉൾക്കൊള്ളൽ ചരിത്രം (Inclusive History)
2
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോയുടെ ചരിത്രംListen now (9 min) | "യൂറോപ്പിനെ ഒരു ഭൂതം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു…കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ ഭൂതം. ഈ ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കാൻ വേണ്ടി യൂറോപ്പിലെ പഴമയുടെ ശക്തികളും…
1
ചങ്ങനാശ്ശേരിയുടെ വികാസ പരിണാമ ചരിത്രം (ഭാഗം 2)Listen now (10 min) | വെമ്പലനാട് ചരിത്രം - എപ്പിസോഡ് 13